Фирмена идентичност

Фирмена идентичност или с други думи корпоративният бранд, представя цялостна презентация на дадена фирма. В себе си тя съдържа фирмено лого, запазени цветове, дизайн за визитни картички, писма, фирмени бланки и всички останали печатни или електронни материали използвани от компанията.

GoldenOrbs представя както обновяване на Вашата фирмена идентичност, така и създаване на съвършенно нова такава въз основа на Вашите изисквания и изисквания на Вашата фирма.

  • Срок за изпълнение - няма